سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
خشم را با بردباری بازگرداندن نتیجه دانش است . [امام علی علیه السلام]